Sponzoring

HC ŠKODA PLZEŇ – www.hcskoda.cz

Sponzor rozhodcov celoštátnych súťaží Futbalu FIFA organizovaných Futbalovou asociáciou Českej republiky

Základní škola Třebíč Cyrilometodějská 22 – www.specskolytrebic.cz

Národná hádzaná TJ Sokol Nezvěstice Ml. žiaci a žiačky – www.tjsone.wz.cz