O nás / Histórie firmy

Spoločnosť Interobal je už niekoľko rokov popredným výrobcom prepravných a skladovacích obalov v Českej republike. V oblastiach návrhov, vývoja a výroby sa riadi k úplnej špičke nielen v ČR ale i v celoeurópskom meradle.

Spoločnosť má dlhú históriu aj napriek ťažkému obdobiu v rokoch 2008 a 2009 kedy ju rovnako ako celé priemyselné odvetvie zasiahla celosvetová kríza. Je to dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorej cieľom je spokojnosť nielen zákazníkov a dodávateľov, ale taktiež aj ich zamestnancov.

V začiatkoch svojho pôsobenia sídlila v prenajatých priestoroch v Rokycanoch a po zakúpení pozemkov a vybudovania nového výrobného závodu sa presťahovala do Dýšiny.

Niekoľkokrát sa menila vlastnícka štruktúra, ale vždy bola zachovaná vysoká kvalita a spoľahlivosť firmy Interobal ako partnera a dodávateľa.

Dôležité udalosti v histórii spoločnosti:

1996 – založenie spoločnosti p. Markusom Heinleinom a Wernerom Brunnerom

1999 – vstup spoločnosti Odenwald – Chemie GmbH

1999 – založenie spoločnosti Interobal Komp s.r.o, ktorej konateľom je p. Ing. Josef Blažek

2000 – p. Ing. Josefa Blažka strieda na pozícií konateľa spoločnosti sl. Hana Köstelová (Světlíková)

2001 – implementácia normy DIN EN ISO 9001:2000

2003 -  zahájenie výstavby nového výrobného závodu a sídla spoločnosti

2004 – presun sídla spoločnosti do nového vlastného výrobného areálu v Dýšine

2005 – komplementárom sa stáva spoločnosť Interobal Komp s.r.o.

2007 – zmena na pozícií konateľa spoločnosti p. Hanu Světlikovú nahradil Ing. Radek Lobo

2009 – implementácia normy DIN EN ISO/TS 16949:2009

2009 – vystúpenie Odenwald Chemie GmbH zo spoločnosti

2010 – odkúpenie podielu p. Brunnera spoločnosťou ISL Schaumstoff-Technik Gmbh

2011 – prevod podielu ISL Schaumstoff – Technik GmbH na spoločnosť ISL Verpackungstechnik GmbH

2011 – Spoločnosť sa stáva oficiálnym partnerom HC Plzeň 1929