Mapa a kontakty

Interobal Slovakia s.r.o

Hlavná 350
916 27 Častkovce


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel. s.r.o., vložka číslo 30220/R

Kontakty

Vedenie spoločnosti

Ing. Radek Lobo
Konateľ spoločnosti
Mob.: +420 602 392 809
e-mail: r.lobo@interobal.cz 

Ing. Danka Kolníková 
Ekonomická manažérka
Tel.: +421 908 081 169
e-mail: d.kolnikova@interobal.sk

 

Mgr. Zuzana Ondrejková
Manažérka operatívneho riadenia
Tel.: +421 3274 300 48
Mob.: +421 917 906 671
e-mail: z.ondrejkova@interobal.sk

 

 

Ing. Oto Machala
Konštruktér
Mob.: +421 918 925 193
e-mail: o.machala@interobal.sk

 

Miloš Pavlovič
vedúci výroby
Mob.: +421 917 944 016
e-mail: m.pavlovic@interobal.sk

 

Lenka Križáková
Obchodná referentka
Mob.: +421 919 166 602
e-mail: l.krizakova@interobal.sk